Jaka wełna mineralna do elewacji niewentylowanych?

Wybór odpowiedniej wełny mineralnej do elewacji niewentylowanych jest kluczowy dla zapewnienia efektywnej izolacji termicznej, akustycznej oraz ochrony przed ogniem. Artykuł ten dostarczy informacji o rodzajach wełny mineralnej, ich zastosowaniu oraz rekomendowanych produktach.

Rodzaje Wełny Mineralnej

  • Wełna Skalna i Wełna Szklana: Oba typy wełny mineralnej są rekomendowane do elewacji niewentylowanych ze względu na ich wyjątkowe właściwości izolacyjne. Wełna skalna pochodzi głównie z bazaltu, natomiast wełna szklana z włókien szklanych. Obie odznaczają się doskonałą odpornością termiczną i akustyczną oraz wysoką odpornością na ogień​​.
  • Płyty Półsztywne i Sztywne: Płyty te, wykonane z wełny mineralnej z dodatkiem żywic syntetycznych, oferują różnorodne gęstości i grubości. Sztywne płyty, charakteryzujące się wysoką gęstością, są idealne do izolacji ścian ze względu na łatwość montażu​​.

Zastosowanie Wełny Mineralnej

  • Izolacja Termiczna i Akustyczna: Wełna mineralna zapewnia znakomitą izolację termiczną, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i niższe rachunki za energię. Jej właściwości akustyczne pozwalają na skuteczną ochronę przed hałasem​​​​.
  • Ochrona Przeciwpożarowa: Wełna mineralna, dzięki swojej niepalności, zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w budynkach wielopiętrowych​​​​.

Produkty i Producenci

  • ROCKWOOL: Jest jednym z głównych producentów wełny mineralnej, oferującym szeroką gamę produktów ROCKWOOL. Te produkty cechują się doskonałymi właściwościami termicznymi, odpornością na ogień, kontrolą wilgoci oraz współpracą z różnymi systemami konstrukcyjnymi​​​​.
  • URSA: Rekomenduje zarówno wełnę skalną, jak i szklaną do elewacji niewentylowanych, podkreślając ich doskonałą wydajność termiczną, akustyczną oraz odporność ogniową​​.

Wnioski

Wybór odpowiedniego rodzaju i producenta wełny mineralnej jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej izolacji elewacji niewentylowanych. Właściwości takie jak izolacja termiczna, akustyczna oraz ochrona przeciwpożarowa są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej budynków. Produkty firmy ROCKWOOL oraz rekomendacje ULMA stanowią doskonałe wybory dla różnorodnych zastosowań elewacji niewentylowanych.