Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Szukasz szczegółowych wiadomości o automatycznej windykacji należności? Wejdź na flobo.io/automatyczna-windykacja/

Jest wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – cykliczne przypominanie o wymogu wniesienia opłaty

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w ramach którego wszczyna się względem dłużnika szereg działań dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo obsługuje kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia taką samą liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym czasie z pewnością wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może ustawić swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec nieterminowych kontrahentów, określając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na koniec, jeśli wymienione wyżej kroki zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]