Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Zobacz, jak łatwo użyć generator not księgowych, wejdź na flobo.io.

Każda osoba prowadząca własną firmę wcześniej lub później spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie pozwala na wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wykorzystać jako jeden z kroków procedury upominawczej czy wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych kontaktów biznesowych. Wszak zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych problemów finansowych lub zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Dlatego też, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]