Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Sprawdź więcej informacji o metodzie kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie wnika czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi czy też dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na względzie wymieniony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe oznaczanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi odradzają przedsiębiorstwom metodę kasową?

Biura rachunkowe nieraz odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]