Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, znajdziesz na tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]