Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Zleć ochronę osób i mienia Kraków.

Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Zalicza się do nich postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół korzystają urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można także zamontować system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić naprawdę wysokie kwoty.

Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]