Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Szukasz więcej wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Wejdź na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

W efekcie otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują multum poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że online nietrudno znaleźć darmowe platformy oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Termin realizacji, język, rodzaj tłumaczenia – to kształtuje ostateczny koszt usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za translację tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (holenderski, niemiecki) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest praktycznie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Termin wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, referatów medycznych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej specjalizacji, ale też należytą wiedzę, żeby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych pomyłek.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Trzeba dodać, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu, a także przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Dane firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]